tt06-5a37772c687e6-royalceramic.jpg

tt06

LOẠI SẢN PHẨM: LUXURY / Gạch 15x75 trang trí BỘ SƯU TẬP: Vintage KÍCH THƯỚC: 15x45 CÔNG DỤNG: GẠCH SÂN VƯỜN - TRANG TRÍ