rgkmc2946-5a9e374dd2eb5-royalceramic.png

rgkmc2946

LOẠI SẢN PHẨM: CHAMPION / Gạch Men / 25x40 Gạch men KÍCH THƯỚC: 25x40 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG