se3d2522-5a9e374e524ec-royalceramic.jpg

se3d2522

LOẠI SẢN PHẨM: CHAMPION / Gạch Men / 25x40 Gạch men KÍCH THƯỚC: 25x40 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG