ttk3d-24964-5a9e374e5832c-royalceramic.jpg

ttk3d-24964

LOẠI SẢN PHẨM: CHAMPION / Gạch Men / 25x40 Gạch men KÍCH THƯỚC: 25x40 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG