ttk3d24989-5a9e374e62671-royalceramic.jpg

ttk3d24989

LOẠI SẢN PHẨM: CHAMPION / Gạch Men / 25x40 Gạch men KÍCH THƯỚC: 25x40 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG