ttk3d-24963-5a9e374e6299e-royalceramic.jpg

ttk3d-24963

LOẠI SẢN PHẨM: CHAMPION / Gạch Men / 25x40 Gạch men KÍCH THƯỚC: 25x40 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG