vg258804-5a9e374ea2f2a-royalceramic.jpg

vg258804

LOẠI SẢN PHẨM: CHAMPION / Gạch Men / 25x40 Gạch men KÍCH THƯỚC: 25x40 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG