vg258805-5a9e374f0f222-royalceramic.png

vg258805

LOẠI SẢN PHẨM: CHAMPION / Gạch Men / 25x40 Gạch men KÍCH THƯỚC: 25x40 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG