rg608-5ab1c7ccc3874-royalceramic.png

rg608

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x60 Hiệu Ứng Gold BỘ SƯU TẬP: Vintage KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN