606780096-5ab1cad107e39-royalceramic.jpg

606780096

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch bán sứ / 60x60 Hiệu Ứng Monalisa BỘ SƯU TẬP: Marble KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN