606780097-5ab1cad14d173-royalceramic.jpg

606780097

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch bán sứ / 60x60 Hiệu Ứng Monalisa BỘ SƯU TẬP: Marble KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN