606780098-5ab1cad17ade1-royalceramic.jpg

606780098

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch bán sứ / 60x60 Hiệu Ứng Monalisa BỘ SƯU TẬP: Marble KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN