606420092-5ab1d0d464ac9-royalceramic.jpg

606420092

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x60 Gạch Kim Cương BỘ SƯU TẬP: Marble KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN