606370085-5abdb2638bcc2-royalceramic.jpg

606370085

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x60 Gạch porcelain BỘ SƯU TẬP: Marble KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN