606370086-5abdb26390d04-royalceramic.jpg

606370086

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x60 Gạch porcelain BỘ SƯU TẬP: Marble KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN