kts60289-5abdb2639b773-royalceramic.jpg

kts60289

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x60 Gạch porcelain BỘ SƯU TẬP: Wood KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN