k345141-vm-5ad567c604600-royalceramic.jpg

k345141-vm

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 45 Gạch men KTS KÍCH THƯỚC: 30x45 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG