k345140-h1-5ad567c644a68-royalceramic.jpg

k345140-h1

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 45 Gạch men KTS KÍCH THƯỚC: 30x45 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG