k345142-5ad567c74ac9f-royalceramic.jpg

k345142

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 45 Gạch men KTS KÍCH THƯỚC: 30x45 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG