kv346008-5ad567c7d6254-royalceramic.jpg

kv346008

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 45 Gạch men KTS KÍCH THƯỚC: 30x45 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG