kv348150-5ad567c7e8daf-royalceramic.jpg

kv348150

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 45 Gạch men KTS KÍCH THƯỚC: 30x45 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG