Back

Chuyên viên bán hàng dự án

Mô tả công việc:

Yêu cầu:

Chế độ:

Hồ sơ:
Các bạn có nhu cầu, vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Nhân sự (chị Vương Thị Bích Liên, email: lien.vtb@royalceramic.vn). Yêu cầu hồ sơ:

Thời hạn: Trước ngày 30/5/2017


Bảng Tin Khác