Back

Nhân viên bán hàng showroom

Mô tả công việc:

Quyền lợi:

Yêu cầu:

Hồ sơ:
Các bạn có nhu cầu, vui lòng gửi hồ sơ về phòng Nhân sự (chị Vương Thị Bích Liên, email: lien.vtb@royalceramic.vn). Yêu cầu hồ sơ:

Thời hạn: Trước ngày 30/6/2017


Bảng Tin Khác