Back

Quản lý Ngành hàng

Nhằm chuẩn bị đưa vào hoạt động Chuỗi trung tâm kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng và trang trí nội thất cao cấp, Tập đoàn Hoàng Gia mời gọi các bạn tham gia vào vị trí quản lý các ngành hàng sau:

Trách nhiệm:
Quản lý ngành hàng là người chịu trách nhiệm về công việc kinh doanh của một ngành hàng, bao gồm:

Yêu cầu:

Chế độ:

Hồ sơ:
Các bạn có nhu cầu, vui lòng gửi hồ sơ về phòng Nhân sự (chị Vương Thị Bích Liên, email: lien.vtb@royalceramic.vn). Yêu cầu hồ sơ:

Thời hạn: Trước ngày 30/5/2017

 


Bảng Tin Khác