Back

Tuyển sinh viên thực tập

Số lượng: 10 người (Nam và Nữ)

Điều kiện:

Quyền lợi

Hồ sơ:

Sinh viên có nhu cầu, vui lòng gửi hồ sơ về phòng Nhân sự (chị Vương Thị Bích Liên, email: lien.vtb@royalceramic.vn). Yêu cầu hồ sơ:

Thời hạn: Trước ngày 30/4/2017


Bảng Tin Khác