CATACATTA GOLD SPECIAL

Catacatta Gold Special với các tính năng Vàng cổ điển và tác phẩm nghệ thuật phúc tạp trong trên cánh đồng tuyết trắng. Catacatta Gold Special với các vân vàng trắng và lấp lánh.