CALACATTA GOLD

Vân dài, tạo thành khối lớn. Chủ đạo nền trắng vân xám, tuy nhiên để tạo độ đang dạng và nhiều sự lựa chọn calacata có thêm đen vân trắng. Lấy ý tưởng từ đá thiên nhiên nước Ý.