3d-156214-584e305212ee8.jpg

3d-156214

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 15x60 Gạch giả gỗ KÍCH THƯỚC: 15x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG