3d-156204-584e305209a64.jpg

3d-156204

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 15x60 Gạch giả gỗ KÍCH THƯỚC: 15x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG