vg66613.jpg

VG66613

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x60 Gạch giả gỗ BỘ SƯU TẬP: Wood KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN