md01v-5ac3291c31ab6-royalceramic.jpg

md01v

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 60 Gạch men KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG