tm01d-5ac3291c3d4c0-royalceramic.jpg

tm01d

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 60 Gạch men KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG