tm01v-5ac3291c53d79-royalceramic.jpg

tm01v

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 60 Gạch men KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG