vn3604v-5ac3291c5e2a0-royalceramic.jpg

vn3604v

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 60 Gạch men KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG