vn3720-5ac3291defefd-royalceramic.jpg

vn3720

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 60 Gạch men KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG