misa61206-5cf608f7dda0d-royalceramic.jpg

misa61206

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x120 MISA BỘ SƯU TẬP: Marble KÍCH THƯỚC: 60x120 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN