misa61208-5cf608f83db01-royalceramic.jpg

misa61208

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x120 MISA BỘ SƯU TẬP: Marble KÍCH THƯỚC: 60x120 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN