ai25806-5d54ca898b35c-royalceramic.jpg

ai25806

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 25 x 50 Gạch men MC KÍCH THƯỚC: 25x50 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG