390780034-5d66054de6add-royalceramic.jpg

390780034

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 30x90 Gạch giả Gỗ BỘ SƯU TẬP: Wood KÍCH THƯỚC: 30x90 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN