612330020.jpg

612330020

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x120 Gạch Kim Cương BỘ SƯU TẬP: Desert KÍCH THƯỚC: 80x160 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN