3d-366015-5d6608e36746c-royalceramic.jpg

3d-366015

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Men / 30x60 Gạch mờ KTS KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG