3d-366016-5d6608e64752b-royalceramic.jpg

3d-366016

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Men / 30x60 Gạch mờ KTS KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG