3d-366017-5d6608e696b29-royalceramic.jpg

3d-366017

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Men / 30x60 Gạch mờ KTS KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG