3d-156220-584e3052240b5.jpg

3d-156220

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 15x60 Gạch giả gỗ KÍCH THƯỚC: 15x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG