156007-584e30522b406.jpg

156007

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 15x60 Gạch giả gỗ KÍCH THƯỚC: 15x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG