3d156208-5a659f2e49690-royalceramic.png

3d156208

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 60 Gạch men BỘ SƯU TẬP: Wood KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG