3dvg156616-5a659f301d0bb-royalceramic.png

3dvg156616

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 30 x 60 Gạch men BỘ SƯU TẬP: Vintage KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG