ai25801-5d54ca877b655-royalceramic.jpg

ai25801

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 25 x 50 Gạch men MC KÍCH THƯỚC: 25x50 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG