ai25809-5d54ca88625c0-royalceramic.jpg

ai25809

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 25 x 50 Gạch men MC KÍCH THƯỚC: 25x50 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG