ai25802-5d54ca89181e2-royalceramic.jpg

ai25802

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 25 x 50 Gạch men MC KÍCH THƯỚC: 25x50 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG